Kontakt2019-03-08T10:32:44+01:00

Impressum:

Naziv pružaoca medijske usluge: Medijski centar Radio Kometa-Klik d.o.o. Bor
Matični broj: 21266566
Broj dozvole za pružanje medijske usluge: 205/2008-8
Adresa: Bor, Dobrivoja Radosavljevića Bobija 13, lokal 26
Telefon: (030) 249-5495 (060) 0554587
E-mail: studio (at) klik995.net (ubacite znak @ na odgovarajuće mesto)
Ovlašćeno lice za zastupanje: Žarko Simović
Glavni i odgovorni urednik: Dušan Aleksić